Uspešan tov Ćurki

15d9y84

Ćurke uzgoj – Sve više se obraća pažnja kvalitetu hrane koju koristimo. Meso ćurki je zdravstveno poželjno i čuva Vaše zdravlje. Ćurići se gaje na sličan način kao pilići ali ipak postoje određene razlike koje treba istaći.Ćurići su veći od pilića i znatno brže rastu pa im je zbog toga potrebno obezbediti 2-3 puta više podne površine, hranidbenog prostora,  prostora na pojilici, pod grejačem nego za pile.

Prvih nedelja ćurići su osetljiviji od pilića, lakše stradaju od hladnoće, promaje, vlage, kvašenja i drugih nepovoljnih uticaja. Tek kad ,, prebobaju,, u uzrastu oko 8 nedelja postaju izrazito otporni.

Ćurići prvih dana slabo vide i potrebna im je jaka svetlost da bi uočili hranu i vodu. Oni se za razliku od pilića, obavezno moraju učiti da jedu i piju.

Zahtevaju više toplote od pilića prvih dana, pa i nedelja. Minimalna temperatura koja se mora obezbediti jednodnevnim ćurićima je 35-38 stepeni C.

  • Osetljiviji su od pilića i na druge stresove,

  • buku,

  • neujednačenu osvetljenost prostorije,

  • lako se uznemire, uplaše i gomilaju, pa usled toga može doći do velikih gubitaka.

Zbog toga što rastu znatno brže od pilića zahtevaju  hranu bogatiju belančevinama, prve 4 nedelje i sa 28-30% proteina. U gajenju i tovu ćuraka higijena je apsolutno neophodna. Prostoriju u koju će se smestiti jednodnevni ćurići potrebno je temeljno očistiti, oprati i dezinfikovati.

Nekoliko dana pre useljenja, u prostoriju se unosi i po podu rasprostire čista i suva prostirka, a potom se unosi i raspoređuje predhodno očišćena i dezinfikovana oprema kao što su grejači, pojilice, hranilice i dr. Dobro je najmanje 2 dana pre useljenja obaviti fumiga ciju prostorije tj. dezinfekciju parama formaldehida. Najmanje 24 sata pre prijema prostoriju zagrejati na 35-38 stepeni.

Ćurke uzgoj, neophodni uslovi za uspešni tov

Prvih dana je potrebno ćuriće veoma često nadgledati i kontrolisati da li se ugodno osećaju i da li uzimaju vodu i hranu. Ponašanje ćurića je najbolji način da se oceni koliko im odgovaraju uslovi gajenja. Hranu treba davati češće i u malim količinama, ali da je uvek imaju na raspolaganju. Pojilice treba svakodnevno prazniti, prati, dezinfikovati i puniti svežom vodom. Naročito je važno da prostirka bude suva i rastresita.Da bi ćurići brzo rasli i dobro iskorišćavali hranu,moraju se hraniti smešama koje sadrže sve potrebne sastojke (energija, belančevine, masne kiseline,  aminokiseline, vitamine, mineralne materije, mikroelemente i dr.).

Najpovoljnija smeša za ćurke je ona sa oko 40 različitih sastojaka. Zato se najbolje i najpotpunije smeše sa svim potrebnim sastojcima u potrebnim količinama i u najpovoljnijem odnosu, proizvode u fabrikama stočne hrane koje poseduju savremenu, automatizovanu i kompjuterizovanu opremu za ovu proizvodnju.

Za ishranu tovnih ćuraka u intenzivnom sistemu koristi se hrana u obliku peleta.U prve 4 nedelje su prečnika manjim  od 2 mm, a kasnije 3,2mm. Pošto su ćurke zrnojedi, u njihovoj ishrani treba izbegavati brašnaste smeše. Svaka selekcijska organizacija za hibrid koji proizvodi u uputstvu za tov ćuraka daje odgovarajuće normative ishrane

.Za napajanje mora se obezbediti čista, hemijski i bakteriološki ispravna voda za piće.Ćurke troše približno dvostruko više vode nego hrane, mada u vrelim letnjim danima ta potrošnja može biti i znatno veća.

PSSS Kragujevac  Dipl.ing.Vesna Vuksanović

Leave a Reply