REZIDBA I VEZIVANJE MALINE

Odabiranje izdanaka za rod u tekućoj godini vrši se u proleće, neposredno pre kretanja vegetacije, kada prođe opasnost od jačih mrazeva. Za ovu svrhu po dužnom metru treba ostaviti pet do šest odgovarajućih – srednje bujnih jednogodišnjih izdanaka, sa dobro razvijenim, zdravim i zrelim pupoljcima po čitavoj dužini (100 do 120 pupoljaka). Kod sorte Miker dovoljno je ostaviti 4, najviše 5 izdanaka po metru dužnom. Svi ostali prekobrojni izdanci , a naročito oni tanki i nedovoljno visoki, kao i prebujni i razgranati se odstranjuju do osnove. Uklanjaju se i polomljeni izdanci, kao i oni napadnuti Didymellom i sl. Pri tome, ostavljeni izdanci treba da se nalaze na približnom rastojanju od 15 do 25 cm.

Proređivanje i vezivanje izdanaka najbolje je vršiti kad pupoljci počnu da kreću jer se tada uočava koji su pupoljci živi i koji su izdanci najbolji. Rano vezivanje često dovodi do toga da se ostave suvi i izmrzli izdanci. Vezivanjem izdanaka za žicu postiže se bolja stabilnost izdanka i optimalno korišćenje sunčeve svetlosti. Pri vezivanju izdanka treba voditi računa da oni imaju vertikalan položaj, čime se postiže njihova maksimalna nosivost i optimalna razgranatost. Pri tome ne treba dozvoliti da dođe do ukrštanja izdanaka. Svaki ostavljeni izdanak za rod se kontinualno vezuje plastičnim kanapom, za oba reda žice na naslonu, na taj način što se jedan kraj kanapa vezuje za stub na početku reda, a zatim klupče protura  u omču oko žice i oko izdanka, zateže duž žice i vezuje za sledeći izdanak. Sve se ovo ponavlja do kraja reda, kada se kanap vezuje za krajnji stub. Na ovaj način se sprečava klizanje izdanka po žici, a istovremeno obezbeđuje pravilan i podjednak razmak između izdanaka u špaliru. U novije vreme koriste se specijalni plastični pričvršćivači – žabice napravljeni specijalno za ovu namenu.

Orezivanje maline – prekraćivanje odaranih izdanaka se vrši posle vezivanja. Ono se vrši na visini od 165 do 180 cm., odnosno na dva tri pupoljka iznad gornjeg reda žice. Uklanjanje prve serije mladih izdanaka je mera koju treba obavezno izvoditi u tri do četiri navrata, od početka kretanja maline do kraja maja, kada ovi izdanci masovno izbijaju i rastu intenzivno. Ne sme se dozvoliti da oni prerastu i budu viši od 10 do 15 cm., kako ne bi došlo do odrvenjavanja njihovog bazalnog dela i težeg uklanjanja. Uklanjanje ovih izdanaka se do osnove vrši mehanički (primenom specijalnog alata) ili ređe primenom herbicida. Ovim postupkom se raspoložive zalihe vode i hranljivih materija usmeravaju na rodne izdanke, što ima za posledicu bolje i potpunije oplođenje, intenzivniji porast i nalivanje plodova i u krajnjem slučaju – veću i kvalitetniju rodnost. S druge strane, bolja osvetljenost rodnih izdanaka u značajnoj meri smanjuje opasnost od Didymelle i drugih bolesti. Inače, rodni potencijal izdanaka obrazovanih posle ovih intervencija je znatno veći nego onih koji bi se razvili od početka vegetacije, jer se njihove glavne razvojne faze odvijaju u uslovima manje konkurencije u korišćenju vode i mineralnih hraniva i u povoljnijim svetlosnim i temperaturnim uslovima.

 

izvor:domaćinska kuća

Leave a Reply