Poljska – vodeći proizvođač jabuka i šargarepe

S proizvodnjom od 5.2 miliona tona u 2013. godini, Italija je proizvela trećinu proizvodnje paradajza (35%) od ukupne proizvodnje Unije, odnosno 14.9 miliona tona. Italiju slede Španija (3.8 miliona tona paradajza ili 25%), Portugalija (1.2 miliona tona ili 8%) te Grčka (1.0 miliona tona ili 7%).

Glavni proizvođači šargarepe u 2013. godini bili su Poljska i Velika Britanija sa po 0.7 miliona tona ili 14% (svaka 5.1 miliona tona od EU proizvodnje). Prate ih Nemačka i Holandija sa po 0.6 miliona tona ili 11% svaka i Francuska (0.5 miliona tona ili 10%).

Skoro polovina proizvodnje luka u Uniji (5.7 miliona tona) proizvedena je u Holandiji (1.3 miliona tona ili 23%) i Španiji (1.2 miliona tona ili 21%).

Proizvodnja jabuka u 2013. godini u EU iznosila je 12 miliona tona, od čega je 26% proizvela Poljska (3.1 miliona tona), 18% Italija (2.2 miliona tona) te 17% Francuska (2.1 miliona tona).

Francuska i Nemačka proizvode gotovo 40% žitarica EU

U 2013. godini Evropska unija proizvela je 305.7 miliona tona žitarica, a njihov glavni proizvođač je i dalje Francuska, u kojoj je proizvedeno 22% od ukupne proizvodnje (67.3 miliona tona).

Francusku slede Nemačka (47.8 miliona tona žitarica ili 16% od ukupne proizvodnje), Poljska ( 28.5 miliona tona ili 9%), Španija (25.4 miliona tona ili 8%), Rumunija (20.9 miliona tona ili 7%) te Velika Britanija (20.0 miliona tona ili 7%).