Osoka

2013_nutrient2_largeOSOKA ili Tečni stajnjak sadrži hranljive materije u oblicima koji su dostupni biljkama. Hranljiva vrednost sastojaka zavisi od vrste i kategorije životinja, načina uzgoja, vrste ishrane i od vremena i načina iznošenja na poljoprivredne površine. Tečni stajnjak može da sadrži u sebi veću ili manju količinu sredstava za dezinfekciju. Količina ovih sredstava je jedan od ograničavajućih faktora norme tečnog stajnjaka po hektaru.

Ispitivanjem je utvrđeno da već norma od 65 m/3 po hektaru tečnog stajnjaka sa dezinficijensima povećava alkalnost zemljišta i izaziva jače i relativno dugotrajnije smanjenje većine fizioloških grupa mikro organizama. Od hranljivih materija koje su značajne za ishranu biljaka, usled nestručne manipulacije sa stajnjakom, najintenzivnije se gubi azot. Azot se gubi isparavanjem amonijaka koji se formira u toku lagerovanja usled anaerobne fermentacije.

Tečni stajnjak prednosti i mane njegovog korištenja

Značajni gubici nastaju kod površinskog rasturanja stajnjaka u odnosu na primenu injektora, gde gubici ne prelaze 17 %. Najpogodnije vreme za iznošenje tečnog stajnjaka je u toku vegetacije ( april, maj i juni ). Stajnjak nije preporučljivo rasturati po poljoprivrednim površinama u toku jeseni i zime zbog povećanog zagađenja spoljne sredine i velikog gubitka azota.

Za iznošenje i rasturanje tečnog stajnjaka koriste se cisterne za tečni stajnjak, kao i uređaji za veštačku kišu.

Korišćenje čvrste faze tečnog stajnjaka

Posle razdvajanja stajnjaka na faze, čvrsti deo se može odmah izvoziti na poljoprivredne površine. U tu svrhu poželjno je koristiti prikolice rasturača stajnjaka. Ukoliko se iz određenih razloga čvrsta faza ne može izvoziti odmah na njivu, preporučuje se njegovo kompostiranje. Optimalno vreme kompostiranja je 6 nedelja. Posle toga stajnjak se može koristiti za đubrenje oranica, vinograda, voćnjaka i livada. Uspešno se može koristiti i kao podloga za uzgoj gljiva.

Zaključak Nova tehnologija gajenja životinja uslovila je, između ostalog i pojavu tečnog stajnjaka, koji se odmah predstavio svojim prednostima i manama. Tečni stajnjak je veliki zagađivač zemljišta i voda, zbog čega je veoma značajno odabrati prava rešenja kada je u pitanju njegova obrada, lagerovanje i korišćenje.

Korišćen tekst Dipl. inž. Soke Maksimović

Dipl. Inž. Radiša Petrović  spec.ampelografije

agroinfotel

Leave a Reply