Paori ce moci da kupe do 20 hektara državnih njiva

setva_soje

Коначно су обнародоване најважније новине у Нацрту закона о пољопривредном земљишту и узете у обзир сугестије и захтеви пољопривредника. Да ли ће њихови предлози ући у финални документ,видеће се када прође све процедура, најпре јавна расрава о изменама и допунама тог документа, која ће трајати следеће три недеље.

– Новина у закону је да се продужењем периода издавања државног пољопривредног земљишта у закуп с 20 на 25 година обезбеди већа сигурност инвеститора за веће и дугорочније инвестиције – истакла је министарка Снежана Богосављевић Бошковић. – Део државног пољопривредног земљишта може се продати, али искључиво домаћим пољопривредницима, и то оним који припадају категорији мањих пољопривредника с поседом до максимално 30 хектара и предлог је да они могу да купе максимално 20 хектара.

Министарка је подсетила на то да се од расположивих 490.000 хектара обрадивог државног земљишта у закуп годишње издаје око 250.000 хектара и од тога остварује годишњи приход од готово 50 милиона евра.– Јасно је да се готово половина расположивих обрадивих површина државног земљишта не излицитира, а такође део узурпирају Н. Н. лица која користе земљиште, а не учествују у поступку јавног надметања и не плаћају надокнаду – навела је министарка, и истакла да се због тога губе значајна средства која у укупним приходима оствареним од издавања земљишта у закуп учествују са чак трећином, а други део земљишта, који није излицитиран, остаје необрађен.

Снежана Богосављевић Бошковић је истакла да су Нацртом измена и допуна Закона о пољопривредном земљишту први пут уведене новчане санкције за узурпаторе, као и обавеза плаћања троструког износа највише просечне постигнуте цене по хектару на територији округа у којем се налази узурпирано пољопривредно земљиште у државној својини. Уводи се одредба којом ће јединица локалне самоуправе моћи да донесе одлуку о скидању усева на земљишту на којем је записником пољопривредног инспектора утврђена узурпација.

Како је нагласила, циљ нових законских решења је ефикасније располагање земљиштем и оштрије казне.– Желимо да закон да решења која ће значити и ефикасније и рационалније и економичније коришћење тог добра – истакла је она, оценивши да се морају смањити необрађене површине и да је зато предложено да се земљиште које није издавано у закуп у последње три године може дати бесплатно на коришћење у наредних пет година.

Уведена је и одредба која се односи на доношење годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у законском року, односно до 31.марта. Тиме је омогућено да министар финансија привремено обустави пренос трансферних средстава из буџета Републике, односно припадајућег дела пореза на зараде тој јединици локалне самоуправе док јединица локалне самоуправе не донесе годишњи програм.Министарка очекује да се предлог закона о пољопривредном земљишту на јесен нађе у скупштинској процедури.

Великима 30 одсто

– Новина у предлогу закона је да се део пољопривредног државног земљишта, тачније 30 одсто, може дати у закуп великим инвеститорима – казала је Снежана Богосављевић Бошковић.
Такође, уведена је обавеза вођења књиге поља и успостављања плодореда, што важећим законом није било предвиђено, ради правилног искоришћења пољопривредног земљишта.

 

Izvor Dnevnik

 

Leave a Reply