Jarad selekcija uslov za uspešan rast i razvoj

Goat_family

Jarad selekcija – U najranijoj mladosti jarad uglavnom dobro napreduju hraneći se majčinim mlekom. Česta je pojava dakoza ojari veći broj jaradi, a nema dovoljno mleka za sve njih,zato se javljaju određene poteškoće. U tom slučaju se višak jaradi podmeće pod druge koze, kojima su uginula jarad ili su selekcijom izbačena iz dalje reprodukcije. Sa porastom jaradi rastu i njihove potrebe za hranom. Zbog toga, već u starosti od 8-12 dana treba početi sa njihovim prihranjivanjem i navikavanjem na kabastu i koncentrovanu hranu.

Jarad selekcija uslov za uspešan rast i razvoj

U početku treba nastaviti sa selekcijom. Posebnu pažnju treba posvetiti na dve nasledne pojave:

  1. Prisustvo malih dodatnih sisa (pasisa) na trbuhu. i

  2. Rogatost. Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  3. Pošto su jarad vrlo živahne životinje, i dosta rano dostižu polnu zrelost, sva muška grla koja se stavljaju u tov treba prethodno kastrirati kako bi im se ublažio temperament i povećala sposobnost iskorišćavanja hrane. Kastriranje muške jaradi treba obaviti pri težini 15 -17kg.

    U starosti 2,5 – 3 meseca u našim uslovima treba odvojiti mušku od ženske jaradi ( da nebi došlo do parenja i oplodnje ). Pri tom treba izvršiti odabiranje najboljih za priplod. Svu odabranu jarad za priplod treba trajno obeležiti, preostala grla najčešće idu na klanje. Sa tri meseca života sva jarad se zalučuju, ukoliko to ranije nije urađeno.

    Jarad selekcija – odabrana za priplod u narednih 120 dana treba da dostignu težinu potrebnu za parenje ( 30-35kg ). U produženom tovu jaradi, od tri meseca pa nadalje životinje treba toviti dok ne dostignu težininu 25-30 kg. Kada će jarad dostići ovu težinu zavisi od tovnih sposobnosti rase, ali i od intenziteta tova, odnosno da li se tov odvija na pašnjacima ili u objektima sa obilatim obrocima.

    Dipl.ing. stočarstva Tajić Bilal

 

Leave a Reply