Zaštita MALINE posle završene berbe

902p18acvjs61v9l12pb1akq1ee71mf86

Tretiranje maline nakon završene berbe (sredina jula). Posle obavljene berbe treba ukloniti sve stare, dvogodišnje izdanke, treba odstraniti opalo lišće, obolele izdanke i sve izdanke sa zadebljanjima koja su nastala kao posledica oštećenja od prstenara. Njih obavezno izneti iz zasada i spaliti. Nakon berbe. potrebno je nastaviti sa navodnjavanjem, jer se tada priprema rod za sledeću godinu.Takođe, treba izvršiti i jedno tretiranje protiv bolesti i štetočina.Odlični rezultati u zaštiti maline od bolesti i štetočina postižu se kada se nakon berbe izvrši jedan tretman preparatom QUADRIS (za suzbijanje parazita prouzrokovača sušenja izdanaka Didymella applanata, sa dodatkom nekog insekticida (MOSPILAN, CONFIDOR, ACTARA, i dr.) za suzbijanje štetnih insekata.

Nakon desetak dana primeniti neki od bakarnih preparata: CUPROXAT, BAKARNI KREČ, BLAUVIT, FUNGURAN-OH, KUPRAGRIN, EVEREST, NORDOX, KOCIDE, BAKARNI-OKSI-HLORID BAKROCID, BORDOVSKA ČORBA, i dr.

PSSS Leskovac , mr Gordana Jovanović

Leave a Reply