Za Poljoprivrednike 230 miliona Evra do 2020god.

205106

„Уз средства из националног буџета, кроз мере подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја, већ од следеће године, средства за рурални развој ће бити у великој мери појачана и кроз ИПАРД програм, који ће омогућити нашим пољопривредницима коришћење предприступних фондова Европске уније. Имајући у виду да ће само за овај програм Србија имати на распоагању свеукупно скоро 230 милиона евра, сматрам да ће политика руалног развоја у будућности значајно да допринесе унапређењу конкурентности домаће пољопривредне производње, као и припреми прехрамбено прерађивачког сектора захтевима и правилима Европског тржишта“ рекла је данас, 28. јула 2015. године, у Трстенику, министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић.

Министар Богосављевић Бошковић је објаснила да ће се нове смернице пољопривредне политике, дефинисане Стратегијом, спроводити кроз рeaлизaциjу Нaциoнaлнoг прoгрaмa зa пoљoприврeду, Нaциoнaлнoг прoгрaмa рурaлног рaзвojа и, од следеће године, ИПАРД програмом уз читав сет комплементарних мера подршке у области пољопривреде и руралног развоја, а да Програми, који су припремани за период до 2020. године, садрже мере које су дефинисане у складу са реалним потребама и препорукама секторских извештаја, резултата рада посебних секторских радних група, на основу последњих резултата пописа пољопривреде и уз уважавање препорука и сугестија добијених кроз консултативни процес обављен са свим заинтересованим странама.

„На тај начин ћемо врло брзо ући у јаку тржишну утакмицу са европским произвођачима и што је веома је важно спремни ћемо да дочекамо конкуренцију и постанемо равноправни партнер европској пољопривреди.“ нагласила је министар Богосављевић Бошковић.

Министар Богосављевић Бошковић је у Трстенику са шефом другог сектора операција Делегације ЕУ, Хозе Антонио Гомеозом и менаџером сектора за пољопривреду и рурални развој Делегације ЕУ Мајкл Буленом обишла извориште пијаће воде у месту Грабовац и породице Милановић и Прокић које се баве пластеничком производњом. Породице су пластенике добиле кроз програм за помоћ подручјима настрадалим у поплавама 2014. године, који је финансиран из средстава ЕУ, ФАО и Министарства пољопривреде и заштите животне средине а програм ће се наставити до краја 2015. године, са средствима од 8 милиона евра, где ће око 25000 газдинстава у 30 општина бити обухваћено програмо, док ће пластенике добити 36 регистрованих газдинстава, тaкoђe, средства ће додељивана и уз нoви прojeкaт кojи je врeдaн 1,5 милиoн eврa.

Министар Богосављевић Бошковић је изразила велику захвалност Делегацији ЕУ и ФАО-у, који је до сада помогао 1100 пољопривредних газдинстава након мајских поплава 2014. године кроз донације у пољопривредној механизацији и прикључцима, садницама воћа, семенском материјалу, домаћим животињама, храни за животиње и ђубриву.

izvor min.polj

 

Leave a Reply