Šljivina osa napada šljivike u cvetanju

damson-plumŠljivina osa napada – Šljivine ose (Hoplocampa flava, H.minuta, H.testudinea ) su rasprostranjene u svim rejonima gde se šljiva gaji . Ovi insekti prezime u stadijumu odrasle pagusenice, plitko u zemljištu i zato obrada zemljišta oko voćaka u jesen doprinosi smanjenju intenziteta napada ose u narednoj vegetaciji. Imago je veoma aktivan, hrani se polenom i nektarom cvetova. Ženka polaže jaja ispod čašičnih listića i ta mesta gde su jaja položena mogu se uočiti po blagom ispupčenju koja posle 3-5 dana postanu tamna. Ispiljena larva hrani se tkivom ploda i semenkom. Ako dođe do oštećenja većeg broja plodova, tada se javlja prevemeno opadanje i na takvim plodovima se vide ulazni i izlazni otvori larvi. Jedna larva u toku svog razvoja može da uništi u proseku tri do sedam plodova.šljivina osa

Šljivina osa napada šljivike u cvetanju

U našoj zemlji štete od šljivinih osa su vrlo značajne. U zasadima gde se ne vrši suzbijanje ove štetočine, oštećenost plodova se kreće i do 90 %. Suzbijanje se izvodi u vreme precvetavanja šljive, da bi se sprečilo polaganje jaja, vodeći računa o korisnim insektima i zato bi tretman trebalo obaviti kasno posle podne, kad je smanjena aktivnost oprašivača. Registrovani insekticidi protiv šljivinih osa su :

1. / Decis 2,5 EC (a.m.deltametrin), 0,03-0,05%

2. / Perfekthion(a.m.dimetoat), 0,075-0,1% i

3. / Etiol tečni(a.m.malation), 0,15-0,25%.

Od gljivičnih oboljenja u ovom periodu dolazi do infekcije od plamenjače ( Polystigma rubrum) , naročito u kišovitom period i kod starijih zasada i zato je poželjno insekticidima dodati neki preventivni fungicid uz napomenu da se obrati pažnja da li je moguće mešanje određenih preparata za tu namenu.

Zvezdana Jovanović

PSSS Požarevac

U periodu kada se najavljuju padavine i u ovoj fenofazi potrebno je obaviti tretman nekim od registrovanih fungicida u cilju zaštite od prouzrokovača sušenja cvetova i grančica, Monilia spp.Tamo gde proizvođači nisu uradili tretman u punom cvetu ,ovaj je obavezan.

  – Folicur 250 EW (a.m. tebukonazol) 0,75l/ha

   – Akord (a.m. tebukonazol) 0,75l/ha

   – Octave (a.m. prohloraz Mn-hlorid) 0,04%

U ovoj feno fazi potrebno je uraditi i insekticidni tretman protiv šljivinih osa(Haplocampa spp).

Tretman raditi po mirnom vremenu bez vetra i to u kasnim popodnevnim časovima.

PIS Vojvodina

 Decis 2,5 EC(a.m.deltametrin), 0,03-0,05%,       Perfekthion(a.m.dimetoat), 0,075-0,1%

Leave a Reply