Oprez – grinja lista maline !

raspberry-plant-flower-wallpaper-3Eriofidna grinja lista – Ph. gracilis se javlja u mnogim uzgojnim regionima maline u svetu, od pacifičke obale na zapadu, preko Britanije i kontinentalne Evrope, do Urala na istoku. Kod nas predstavlja čestu pojavu u zasadima. U svim najvažnijim proizvodnim područjima maline u okolini Valjeva, Arilja i Čačka prisutni su jak populacioni pritisak i veoma izraženi simptomi napada grinje. Domaćini grinje su divlje i pitome vrste maline, kupine i neki hibridi jagodastog voća.

Malinina grinja, kao i ostale vrste eriofida, ima dve morfološki različite forme, prezimljujuća i letnja. Odrasle jedinke prezimljavaju na jednogodišnjim lastarima, dok u toku vegetacionog perioda, na naličju lista, grinja obrazuje više generacija.

   Prezimljavaju ženke koje se nazivaju deutogine, u pupupoljcima između ljuspastih listića, u pazuhu pupoljaka iz kojih će se razviti jednogodišnji izdanci, u ožiljcima nastalim opadanjem listova i u blizini lisnih i cvetnih pupoljaka. Najveći broj zimujućih ženki nalazi se u pupoljcima na visini iznad 90 cm od površine zemljišta, najčešće na 120-135 cm. Svetlo smeđe su boje, a jaja polažu nakon hladnog zimskog perioda. Letnja forma, koju čine mužjaci i ženke, naziva se protogine.

Eriofidna grinja lista maline     – oprez u malinjaku!

Temperaturni minimum potreban za aktiviranje zimujučih ženki je 11°C, kada sa otvaranjem pupoljaka one migriraju na lisne peteljke i naličje razvijenih listova na dvogodišnjim izdancima. Kada se ovi listovi potpuno razviju grinje migriraju na listove jednogodišnjih izdanaka, što se dešava od prve polovine jula. Eriofidne grinje migriraju u toku leta uz pomoć vetra i letećeh insekata. Tačna daljina migracija je nepoznata.

Najoptimalniji rokovi suzbijanja su u periodu po završetku migracije zimijućih ženki na mlade listove dvogodišnjih izdanaka do pred cvetanje maline (polovina-kraj aprila do polovine maja).

Oštećenja od Ph. gracilis se manifestuju u obliku promena na listovima (hloroza, pegavost, malformacije lisnih delova i dr.) i na plodovima (neredovna oplodnja i razvoj plodova, neujednačena obojenost, stagnacija rasta, neujednačeno dozrevanje).

   Simptomi se na listovima maline i kupine primećuju kao svetlozelene mrlje u početku ishrane, koje se kasnije šire, zahvataju veliki deo površine lista i dobijaju svetlozelenu do žutu boju. Karakteristično je podizanje lica lista u vidu mehurova i gubljenje maljavosti na naličju lista, što se dešava pri jakom napadu. Mladi listovi se kovrdžaju, a vršni izbojci se suše. Žutilo listova se često meša sa simptomima virusnih oboljenja, te se zbog ovog a i drugih razloga, ne pristupa suzbijanju grinje upotrebom hemijskih jedinjenja. Ova pogrešna dijagnoza može dovesti do prevremenog uništenja plantaže.

   Za sada, jedina efikasna mera u suzbijanju Ph. gracilis jeste primena insekticida. Insekticidi širokog spektra delovanja kao što su organofosforna jedinjenja i piretroidi, predstavljaju osnovu zaštite maline od glavnih insekata štetočina. Takođe, ova jedinjenja pokazuju izvesno akaricidno delovanje pa su upotrebljena i u borbi sa grinjama. Među akaricidima koji su se pojavili na tržištu u poslednje dve-tri decenije sa značajnim eriofidnim delovanjem supropargit, fenazakvin, piridaben i fenpiroksimat sa zajedničkim mehanizmom delovanja.

Imaju široku upotrebu u suzbijanju eriofida, zahvaljujuću toksičnosti za sve razvojne stadijume, brzom knock-down efektu, dugotrajnom rezidualnom delovanju i visokoj efikasnosti u suzbijanju populacija rezistentnih na organofosfate, piretroide i akaricide starijih generacija. Pored ovih, preparati na bazi a.m. abamektin u kombinaciji sa mineralnim uljem, pokazali su veoma visoku efikasnost u suzbijanju Ph. gracilis na malini.

   Najoptimalniji rokovi suzbijanja su u periodu po završetku migracije zimijućih ženki na mlade listove dvogodišnjih izdanaka do pred cvetanje maline (polovina-kraj aprila do polovine maja).

Milomir Maslaković, dipl. ing. zaštite bilja

agroinfotel

Leave a Reply