Neplodnost Goveda

ishrana-goveda2

Neplodnost kod goveda – Posle ishrane, držanje i njega su najvažniji činioci koji utiču na plodnost životinja. Staje treba da obezbede neophodne uslove za život krava i njihovu proizvodnju. Takvi objekti treba da sadrže dovoljno čistog vazduha, svetla i umerene temperature. Ležaji za životinje trebaju biti udobni, prostrani, suvi i čisti i da obezbeđuju odmor životinjama. Krave trebaju redovno da se kreću u ispustu ili na paši.Svakodnevno kretanje deluje povoljno na organizam, znaci gonjenja su jasniji i izraženiji, što povoljno utiče na povećanje plodnosti. Pri stalnom držanju u štali i ne kretanju krava dolazi do oboljenja polnih organa (ciste na jajnicima) što dovodi do dugotrajne neplodnosti krava.

Za neplodnost životinje veoma je važna higijena porođaja pa je vrlo važno da se porođaju i higijeni staja posveti posebna pažnja.

 Veoma je važno obrezivanje papaka, jer oboljenje papaka smanjuje plodnost i proizvodnju mlieka. Oboljenje papaka nastaje usled tvrdog poda i kratkog ležišta. Padanje sa nogu i ne kretanje slabi polnu funkciju, gonjenje je neprimetno, a krave ostaju duže vrieme neplodne. Klimatski faktori i godišnje doba pokazuju znatan uticaj na plodnost krava. Visoke letne temperature u julu i avgustu izazivaju toplotni stres i znatno smanjuju plodnost. Izuzetno visoke i niske temperature potiskuju polne funkcije. Prirodno dnevno i veštačko svietlo povoljno djeluju na polne funkcije i plodnost krava. Kod niskog pritiska krave bolje ostaju steone, ali je češća pojava zaleganja poslije teljenja.

 Neplodnost kod goveda – uzroci i posledice

Visoka proizvodnja mleka izaziva znatno opterećenje organizma i sa nedostatcima u ishrani i držanje dolazi do stresa i poremećaja polnog ciklusa (zaostajanja posteljice, upale maternice, izostajanja gonjenja, ciste na jajnicima, tiho gonjenje i dr.). Viskoko mlečne krave teže ostaju steone nego slabo mlečne krave. Sa starenjem krave postaju manje plodne, jer slabi funkcija polnih žlezda i organa. Krave su najplodnije u dobi od 4-8 godina i o tome se mora voditi računa.

 Poseban oblik neplodnosti kod krava predstavlja sterilitet bez vidljivih simptoma (bezsimptomski sterilitet) čije uzroke nije moguće utvrditi. On čini oko 20% ukupnog steriliteta krava. Uzroci ove neplodnosti su različiti i komleksni, lečenje je neizvesno, a otklanjanje se sastoji u dobroj ishrani, nezi, držanju i pravilnom odabiru (selekciji) ženske teladi za reprodukciju.

Kod krava se često događa da ne završe period steonosti već plod istiskuju iz maternice pre vremena. Takva pojava se naziva pobačaj ili abortus. Ukoliko se dogodi da je plod živ (što se retko događa) on brzo ugiba, jer je nesposoban za život van maternice, odnosno u spoljašnoj sredini. Može nastati putem infekcije (bakterije, paraziti, virusi, gljivice), a postoje i sporadični (neinfektivni) pobačaji. Spoljašnji uzroci sporadičnog pobačaja su mehaničke povrede, pad, udarci nogom, nagnječenje gravidnih krava kroz uska vrata i hodnik, dug prevoz, grub postupak, pokvarena buđva, smrzla hrana, ledeno-hladna voda, kisela silaža, buđavo seno, kupanje u hladnoj vodi, hladne i prevruće staje, trovanje lekovima i otrovima, vakcinacija protiv određenih bolesti i dr.

Nenad Vujčić dipl.ing.

PSSS Požarevac

Leave a Reply