Mleko domaćih proizvođača za robne rezerve

Vlada Republike Srbije dala je saglasnost da Republička direkcija za robne rezerve od 27. aprila do 30. juna ove godine, kupi mleko domaćeg porekla prerađeno u mleko u prahu od domaćih proizvođača.

Za otkup mleka u prahu obezbeđeno je 500 miliona dinara. Cena obranog mleka u prahu je 420 dinara, dok je punomasnog 460 dinara po kilogramu, sa PDV-om.

SEDA pozdravila odluku Vlade

U Nacionalnoj asocijaciji prerađivača mleka (SEDA) pozdravili su ovu odluku Vlade te smatraju da time učinjen pozitivan korak ka ublažavanju negativnih efekata krize u mlekarskom sektoru i očuvanju proizvodnje na domaćim farmama.

Osim toga, SEDA ističe da se mlekarski sektor suočava sa kompleksnim izazovima koje su uzrokovali problematični ekonomski odnosi Evropske unije i Rusije i plasmanom viškova mleka i mlečnih proizvoda iz Evrope u CEFTA region, ukljčujući i Srbiju. Domaće mlekare tako su se našle pod pritiskom niskih uvoznih cena EU proizvoda u regionu te je izvoz na tradicionalna tržišta umanjen, čime je ugrožen i otkup mleka sa domaćih farmi.

Ova kriza nije jednokratna, smatra SEDA, jer Evropa se godinama spremala za ukidanje mlečnih kvota i globalnu tržišnu utakmicu i svima je bilo jasno da će do toga doći. Unatoč tome, Srbija je jedina zemlja u procesu pridruživanja koja je liberalizovala tržište sa EU, a da pri tome nije unapredila konkurentnost industrije i primarnih proizvođača, što je mogla učiniti korišćenjem predpristupnih fondova, ali i drugih oblika institucionlane i finansijske podrške.

U Nacionalnoj asocijaciji prerađivača mleka očekuju od Vlade da nastavi sa konstruktivnim dijalogom sa ključnim akterima sektora te definira sistemske mere za očuvanje vitalnih nacionalnih interesa.

Odlukom zadovoljni i proizvođači

Proizvođači mleka okupljeni u Udruženje proizvođača mleka na čelu sa predsednikom Upravnog odbora, Ljubišom Jovanovićem, takođe su podržali ovu odluku Vlade, tim više što su pre dva meseca upravo iz redova ovog Udruženja proizvođači, zajedno sa prerađivačima prema Vladi uputili inicijativu za otkup tržišnih viškova. Koliko je ugrožen ovaj sektor govori i podatak da je upravo u tom razdoblju dolazilo do ozbiljnih otkazivanja ugovora kod farmera za otkup mleka. Ne treba zanemariti ni činjenicu da je pritisak za smanjenje cena i dalje prisutan.

Prema Jovanovićevoj proceni, ovom će se merom realizirati otkup oko dve hiljade tona mleka u prahu. To možda i nisu količine koje će doneti spasenje ovoj oblasti, ali svakako jeste dobar vetar u leđa proizvođačima koji se u ovom trenutku nalaze u nezavidnom položaju na tržištu.