Korovi – oprezno sa zaštitom

1z9gtiKorovi  – oprezno sa zaštitom. Veliki problem u proizvodnji voća, povrća i ratarskih kultura predstavljaju korovi. Gotovo da nema njive koja nema divljeg sirka, palamide, ambrozije i zubače.Divlji sirak (Sorghum halpense). Korov koji se razmnožava i semenom i vegetativnim putem (rizomom). Jedna biljka može doneti na stotine semena koje zadržava klijavost godinama. Danas na tržištu postoje kvalitetniherbicidi za suzbijanje divljeg sirka iz semena. Oni su, naravno, i skuplji ali svakako efikasniji od jeftinih.Najveći problem predstavlja suzbijanje divljeg sirka koji se razmnožava korenom. Najvažnije je da se hemija dobro zalepi za list, zatim da uđe u sam list i krećući se kroz biljku, dođe do korena i potpuno ga osuši. Kako se na listu nalaze dlačice, to može da oteža delovanje hemije, tako da je najbolje koristiti neki od okvašivača kako bi herbicid bolje prijanjao za list

 Palamida (Cirsium arvense). Biljka koja ima veoma jak korenov sistem, čak do 7 puta veći od nadzemnog dela. Zato je nju najvažnije suzbiti u korenu. Postoje dve vrste palamide koje veoma liče, osetljiva i otporna. Otporna je imuna na većinu preparata koji se koriste za njeno suzbijanje. Ima intenzivnu zelenu boju, masno lišće i dosta bodlji po listu. Prilikom tretitanja korovi herbicidom, list se blago deformiše ali se za nekoliko dana oporavi. Ukoliko je na njivi prenamnožena ovakva palamida, trebalo bi posejati kukuruz, jer postoje odlični herbicidi koji se koriste u usevu kukuruza a veoma su efikasni u suzbijanju palamide, i otporne i osetljive.

Korovi su uporni borci – oprezno sa zaštitomambrozija niče

Ambrozija (Ambrozia artemisiifolia). Jednogodišnja biljka koja može da naraste do 1,5 m. Postoji preko 20 vrsta ambrozije. Stablo je obraslo grubim dlačicama, na preseku četvrtasto, podseća na žbun. Najveći problem u suzbijanju predstavlja činjenica da ima izuzetan čvor bokorenja sa velikom sposobnošću grananja i reprodukcije. Takođe, daje izuzetno veliki broj semenki koji se raznose vetrom što doprinosi njenoj ekspanziji. Problem predstavlja i što je ona bukvalno aktivna cele godine, od marta do septembra meseca. Treba voditi računa o vremenu primene herbicida. Što znači da prvi tretman treba odraditi kada je biljka visine do 3 cm, jer ukoliko formira čvor bokorenja, postaje veoma otporna.

Znači, ne postoji loša hemija već se mora voditi računa o momentu tretiranja.Postoji veliki broj kvalitetnih herbicida za suzbijanje ambrozije, u zavisnosti u kom usevu se javlja. Jedan tretman treba obaviti posle setve a pre nicanja useva, a prskanje preko lista podeliti u dva tretmana, kako bi se sačekalo da nikne što više biljaka.

Zubača (Cynodon dactyborba sa korovima zubačalon). Višegodišnja korovska vrsta, razmnožava se i semenom i rizomom. Rizomi su veoma čvrsti i u vidu spratova raspoređeni u zemljištu. Puzeći stolon naraste do 1 m i iz kolenca se u povoljnim uslovima razvijaju plodni izdanci i vegetativni korenovi. Predstavlja veoma ekonomski štetnu vrstu zbog izuzetne vitalnosti i reproduktivne moći. Suzbijanje vršiti u početnim fazama razvoja, sistemičnim herbicidima. Na strništima i nepoljoprivrednom zemljištu se mogu koristiti herbicidi na bazi glifosata.

Mihailović Tamara dipl ing.

 

Leave a Reply