Konzumni suncokret za dobru ekonomiju

gricko-s

Konzumni suncokret za promenu. Suncokret je istovremeno i uljna i proteinska biljka. Konzumni-proteinski tip suncokreta karakteriše manji sadržaj ulja i poveća sadržaj proteina u semenu. Seme proteinskog suncokreta,
kao i proizvodi koji se od njega dobijaju, imaju veoma veliki značaj u ljudskoj ishranijer sadrže mnogobrojne esencijalne,nutritivne i energetske sastojke velike biološke vrednosti. Najvažniji sastojci semena konzumnog suncokreta su:

  • ulje (47%)
  • ,celuloza (4%),
  • mineralne materije,
  • vitamini i druge ne manje važne organske supstance.

 Seme konzumnog suncokreta sadrži ulje bogato linolnom kiselinom koja ima esencijalna svojstva i reguliše metabolizam holesterola u krvi.Takođe učestvuje u regulaciji izlučivanja produkta metabo lizma-holesterola iz organizma ljudi.

Ulje sadrži značajne količine vitamina E. Ovaj vitamin je važan antioksidans,utiče na pravilno lučenje hormona, rad mišića i nervnog sistema, štiti od radijacije, otrovnih materija, lekova i metala. Smanjuje rizik od kancerogenih oboljenja i štiti srce i krvotok.

100 grama semena konzumnog suncokreta sadrži 49 mg vitamina A,52 mg vitamina E,4,5 mg vitamina B3,0,25 mg vitamina B2 i 2,29 mg vitamina B1.

 Miodrag Simić, dipl. ing.

Konzumni suncokret za dobru ekonomiju

Novi sortiment konzumnih suncokreta je pašljivo stvaran i posebna pažnja je posvećena poveća nju sadržaja i kvaliteta proteina uz smanjenje sadržaja ulja u semenu, povećanju mase 1000 semena i smanjenju udela ljuske.

 Novi NS-konzumni suncokret hibridi NS-H-6316, NS-H-6318 i NS-H-6320 pogodni su za ishranu, ljuštenje i proizvodnju jezgra a pripadaju grupi srednje ranih hibrida. Genetski potencijal za prinos semena im je preko 4,5 t ha-1  a sadržaj ulja u semenu je manji od 40%. Sadržaj proteina u jezgru je 23-27%, masa 1000 semena iznad 95 g, dok je udeo ljuske nizak. Stvaranjem nove palete konzumnih NS hibrida suncokreta za različite namene i uslove proi zvodnje dobija se kvalitetnija sirovina za potrebe uljarske, prehrambene i pekarske industrije.

  Konzumni hibridi

  • NS GRICKO

  • NS SLATKI

  • VRANAC

  • CEPKO

 zvor:nsseme

Leave a Reply