Bespovratna sredstva za priključnu mehanizaciju i opremu

78DDA8D95F23622AFC05DA7D98FCE56C

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу („Службени гласник РС”, број 105/14 од 03.10.2014. године)дефинисана су бесповратна средства која се могу добити у :

Примарној производњи биљних култура: житарица,индустријског биља, ароматичног и лековитог биља,поврћа,воћа,грожђа и цвећа.

Примарној сточарској производњи:производња млека (крављег и козијег),производња меса (тов јунади, тов у систему „крава-теле”,производња прасади за тов, одгој оваца и живине ради производње меса),производња конзумне рибе,производња меда и других пчелињих производа.

 Детаљније о бесповратним средствима намењених биљној производњи, погледајте на следећим линковима:

 1. нaбaвку нове мeхaнизaциje и oпрeмe зa наводњавање;
 2. нaбaвку нове мeхaнизaциje, oпрeмe и материјала зa зaштиту oд бoлeсти, штeтoчинa, кoрoвa, грaдa, ниских и високих тeмпeрaтурa;
 3. нaбaвку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и  бербу;
 4. набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном  простору;
 5. изградњу, проширење, реконструкцију или адаптацију  хладњача и набавке нове опреме за хладњаче;
 6. изградњу нових објеката намењених складиштењу житарица (силоса и подних складишта) и набавку нове опреме за објекте намењене  складиштењу житарица;
 7. набавку нове опреме и машина за припрему производа за тржиште

 За детаље о бесповратним средствима намењеним сточарству,погледајте на следећим линковима:

 1. Инвестиције у пчеларству
 2. Набавка квалитетног приплодног материјала
 3. Набавка опреме и механизације за манипулисање чврстим и течним стајњаком
 4. Набавка опреме и механизације за припрему и дистрибуцију сточне хране
 5. Набавка  опреме за смештај животиња
 6. Набавка опреме за орезивање папака код крава
 7. Набавка нове опреме за рибњаке
 8. Набавка опреме за шишање оваца

Право на подстицаје има:

1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) правна лица: привредно друштво, земљорадничка задруга и средња школа

Граница за подстицаје када је пријава на конкурс у питању је максимално 50 ха пријављено под биљном културом за коју се опрема и механизација планирају  користити(површина под културом која је пријављена у регистру пољопривредних газдинстава).

Лице које  има највише 200  говедa, односно 1.000 коза, односно 1.000 оваца, односно 200 свиња, односно  10.000 јединки живине по турнусу може поднети конкурсну пријаву када су у питању подстицаји у сточарству по овом правилнику.

Овај услов не  важи када је у питању набавка механизације и опреме за манипулисање течним и чврстим  стајњаком.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 2.000.000 до  5.000.000 динара када су у питању складишни капацитети и хладњаче..

Захтев за коришћење подстицаја подноси се Управи за аграрна плаћања  у периоду од 1. маја до 15. октобра текуће  године.

Управа за Аграрна плаћања се налази на адреси: Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

Покрајински секретаријат  за пољопривреду, водопривреду и шумарство у складу са Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу, обавештава лица која желе конкурисати за доделу средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, да је неопходно да уз захтев за доделу средстава приложе и потврду овог секретаријата која доказује да лице није користило подстицајна средства која додељује овај секретаријат у 2015. години за исту намену.

Потврда се може извадити сваког дана у згради Покрајинске владе, Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад. Претходно је неопходно попунити захтев који се добија на лицу места. Физичка лица морају понети личну карту, док за правна лица, одговорна лица морају поред личне карте понети и печат, као и порески идентификациони број и матични број правног лица.

izvor Subvencije.rs

Leave a Reply