AGROEKONOMIST – Ekonomski Uspeh Poljoprivrednih Gazdinstava

EKONOMSKI USPEH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Agricultural-Financing-Gov’t-Challenged-To-Regulate-Agricultural-Financing

Ekonomski gledano, suština poljoprivrednog gazdinstva je da rezultatima, kao efektima procesa reprodukcije, obezbedi pre svega kontinuitet procesa reprodukcije kao i rast i razvoj poljoprivrednog gazdinstva. Praktično to znači da gazdinstvo treba da ostvari takav obim proizvodnje čijom valorizacijom na tržištu ostvaruje podmirivanje ukupnih troškova poslovanja kao i da ostvari akumulaciju koja će mu obezbediti rast i razvoj. Ekonomski uspeh predstavlja kvalitet reprodukcije, odnosno odnos izmedju rezultata i ulaganja u reprodukciju.

Eu = O / I

Eu – ekonomski uspeh; O – rezultat reprodukcije ; I – ulaganje u proizvodnju

Cilj poljoprivrednog gazdinstva jeste maksimzacija rezultata proizvodnje uz minimalna ulaganja, to jest maksimiranje dobiti kao konačnog izraza rezultata poslovanja.

Ekonomski uspeh poljoprivrednog gazdinstva ostvaruje se realizacijom ekonomskih principa :

  • Produktivnosti
  • Ekonomičnosti
  • Rentabilnosti

 

PRODUKTIVNOST – PARCIJALNI POKAZATELJ EKONOMSKOG USPEHA

Produktivnost predstavlja osnovni ekonomski princip reprodukcije koji se izražava odnosom između ostvarenog obima proizvodnje i utrošaka radne snage.

P = Q / R

Međutim KVALITATIVNO se definiše kao ostvarivanje određene proizvodnje (prinosa) sa minimalnim utroškom radne snage!  Realan izraz iskazivanja produktivnosti jeste kada se fizički proizvod iskaže tržišnom cenom, odnosno:

P = ( Q * Cq ) / R

Q-ostvarena proizvodnja svakog pojedinačnog proizvoda ; Cq-tržišna cena po jedinici svakog pojedinačnog proizvoda.

Tržišna cena po jedinici svakog proizvoda predstavlja najčešći i ralan izraz produktivnosti u ekonomskoj praksi na poljoprivrednom gazdinstvu, i u tako posmatrana produktivnost nije ništa drugo nego samo parcijalni izraz za ekonomičnost radne snage, odnosno:

Er = ( Q * Cq ) / R

 

EKONOMIČNOST – PARIJALNI POKAZATELJ EKONOMSKOG USPEHA

Ekonomičnost predstavlja ekonomski princip reprodukcije ili zahtev da se sa sto manje troškova ostvari određena vrednost proizvodnje. Kvantitativno ona se definiše kao :

E = V / T

V-proizvedena vrednost; T-stvarni troškovi(urtošena vrednost materijala, sredstava za rad i radne snage)

Imajući u vidu činjenicu da vrednost kao kategorija u tržišnoj privredi nije merljiva kategorija, proizilazi da se ekonomičnost realno utvrđije odnosom između tržišne vrednosti proizvodnje (Q*Cq) i troškova :

E = C / T

C-ukupan prihod (realizovana vrednost proizvodnje); T-ukupni troškovi

Ovim modelom obuhvaćena je celina reprodukcije poljoprivrednog gazdinstva, a kompleks ekonomičnosti je kvantitativni izraz dobiti:

Do = C – T

Primer – Poljoprivredno gazdinstvo je realizovalo na tržištu proizvoda u vrednosti od 3.500.000din, i imalo je stvarne troškove za taj obim proizvodnje od 3.100.000din. Ekonomičnost poljoprivrednog gazdinstva u tom slučaju iznosi :

E= 3.500.000 / 3.100.000 = 1,129

Koeficijent Ekonomičnosti je 1,129. Što pokazuje da na svaki dinar troškova je ostvareno 1.129 dinara realne vrednosti (prihoda).

Moguće je izračunati i inverzivni oblik odnosno koliko je na svaki dinar prihoda učinjeno troška. Odnosno E=3.100.000/3.500.000=0,886  Razlika između 1-0,886=0,114 i predstavlja prosećno ostvarenu dobit po jednom dinaru realizovane vrednosti na tržištu.

 

 

RENTABILNOST

Rentabilnost kao pokazatelj ekonomskog uspeha poljoprivrednog gazdinstva predstavlja refleksiju ciljne funcije poslovanja izražene odnosom između Dobiti kao krajnjeg rezultata i angažovanih sredstava u reprodukciji. Osnovni motiv svakog poljoprivrednog gazdinstva je da ostvari Maksimalnu Dobit ui minimalna ulaganja.

R = Do / S

Ovako iskazana rentabilnost zavisi od promene ostvarene dobiti i promene angažovanih sredstava.

Iz gore navedenog se vidi da je Produktivnost i Ekonomičnost u funkciji Rentabilnosti, odnosno da možete biti Produktivni i Ekonomični ali ako niste Rentabilni sve pada u vodu, sa druge strane posmatrano  nemorate da ostvarujete visok stepen Produktivnosti i Ekonomičnosti dokle god ste RENTABILNI.

U ekonomskoj praksi na poljoprivrednim gazdinstvima u upotrebi su i drugi različiti oblici pri iskazivanju rentabilnosti proizvodnje:

E =Dobit / Tržišna vrednost proizvodnje

Nastaviće se…….

 

Poljo-Klub

 

min

Leave a Reply